OOG

Blik in de wereld achter de kunst

Het Licht van de Ziel geschilderd door Adriana van Zoest
ADRIANA VAN ZOEST / Aug 27th, 2017
Adriana van Zoest behoort tot een select gezelschap van meesters onder de hedendaagse realistische schilders. Al meer dan 2 decennialang weet zij kunstkenner en liefhebber te boeien met haar schilderijen van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Haar perfecte techniek van schilderen, gestoeld op die van de oude meesters, wordt zowel nationaal als internationaal hoogst gewaardeerd en eerder dit jaar is haar werk terecht bekroond met een grote solotentoonstelling ‘Post Mortem’ in het Drents Museum. Met illustere voorgangers als Henk Helmantel is ze hiermee toegetreden tot het zogenaamde ‘podium der onsterfelijken’.
Een heel toepasselijke titel voor Adriana van Zoest omdat deze ook precies de essentie van haar schilderijen verwoordt. Adriana heeft namelijk een grote voorliefde voor levenloze onderwerpen die ze in verf het eeuwige leven schenkt. Dat kan een kom zijn in een van haar sublieme stillevens, maar ook een overleden vogel in een van haar meer intense en indringendere portretten van dode dieren. Passend bij een schilder van haar kaliber is de stofuitdrukking hierbij weergaloos. De spiegeling in een kom is tastbaar en de overweldigende kleurenpracht en donshaartjes van een dode vogel zijn aaibaar.
Ondanks dat ze levenloos zijn spelen haar onderwerpen glansrijk de hoofdrol. Ze staan direct en frontaal in het beeld en worden door Adriana als het ware op een voetstuk gezet. Dit schept een dramatisch effect dat nog eens wordt versterkt door de verstilde, veelal donkere, achtergrond die de overgang tussen leven en dood verbeeld en ervoor zorgt dat het levenloze onderwerp het lichtende middelpunt is. Het licht waar uiteindelijk alles om draait. Een licht dat van binnenuit lijkt te schijnen en waarmee Adriana op fenomenale wijze de ziel van een levenloos onderwerp weet bloot te leggen en ze hiermee als het ware een tweede leven schenkt.

Haar schilderijen ontstijgen de weergave van de realiteit en geven stof tot nadenken. Vooral de dierstillevens roepen bij menig toeschouwer een intrigerende verwarring op, doordat de waarneming en het gevoel niet overeenkomen. De overweldigende schoonheid waarmee de dieren zijn geschilderd voelt ongemakkelijk omdat deze gekoppeld is aan de dood.
Als kijker wordt u dus aangesproken om uw opvattingen over schoonheid te herdefiniëren. De schilderijen van Adriana van Zoest ontlenen hun schoonheid en kracht niet aan hun technische perfectie en het uiterlijk van het onderwerp, maar juist aan de bezieling ervan. Daarom behoren ze met recht op het ‘podium der onsterfelijken’ die de tand des tijds zullen overleven.
 
De tentoonstelling ‘Het licht van de ziel’ is vanaf 1 september t/m 1 oktober 2017 te zien bij galerie Wildevuur. De feestelijke opening vindt plaats op zondag 3 september waarbij Adriana van Zoest vanaf 14 uur een persoonlijke lezing over haar werk zal geven. U bent van harte welkom!

Het luxe overzichtsboek ‘A Portrait of Adriana van Zoest’ belicht haar werken van de afgelopen 15 jaar en is te bestellen via onze website.
 
 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?