OOG

Blik in de wereld achter de kunst

De schilderijen van Daniel Goldenberg: mystiek hyperrealisme uit Denemarken
DANIEL GOLDENBERG / Feb 23rd, 2018


De Deense kunstenaar Daniel Goldenberg is een schilder van über-realistische stadsbeelden. Alledaagse details in een stad, zoals een regenplas waar net iemand doorheen is gefietst, een straathoek of een detail aan een gebouw, worden op haast griezelig realistische wijze weergegeven. Je vraagt je af hoe het de schilder is gelukt om een effect te bereiken, dat kan wedijveren met het resultaat van een fotolens. Tijd om nader kennis te maken met dit fenomeen van de realistische schilderkunst.
 
Autodidact pur sang
Daniel Goldenberg (1960) geldt al vele jaren als een van de toonaangevende hyperrealistische schilders van Denemarken. Hij kiest voor zijn schilderijen veelal klassieke onderwerpen, zoals steden, zeegezichten en landschappen. Zijn schilderstijl is gebaseerd op de eeuwenoude technieken van de klassieke meesters. Een verbazend detail is het feit dat Goldenberg een autodidact is, hoewel zijn eerdere creatieve banen hem in de gelegenheid stelden, om zijn buitengewone talent als realistische schilder tot bloei te laten komen. Zo werkte hij in de tachtiger jaren als achtergrondschilder voor de animatiefilm Valhalla en later voor het Zoölogisch Museum in Kopenhagen, waar hij naast grote muurschilderingen ook levensechte illustraties van planten en dieren maakte. Het ongeëvenaarde realisme en de composities van Daniel Goldenberg ’s schilderijen, zijn getuigen van zijn buitengewone beheersing van de techniek plus een haast bovenmenselijke dosis geduld.
 
Verlaten stadsbeeld
Steden associëren we normaliter met hectiek en mensenmassa’s. Maar de taferelen van Daniel Goldenberg tonen de stad op haar eenzame momenten. Je kunt je voorstellen dat het zes uur in de ochtend is, de stad slaapt nog. De straten liggen er, op een paar duiven na, stil en verlaten bij. De stadsportretten van Daniel Goldenberg geven daarmee een indruk ruimte en stilte in plaats van drukte en dynamiek, die zo typerend zijn voor het alledaagse stadsbeeld.
 
In zijn recente werken spelen vaak details uit Kopenhagen een centrale rol, de stad waar hij woont en werkt, en waar hij zijn dagelijkse inspiratie uit haalt. Om de sfeer te bereiken die hij voor ogen heeft, zijn het perspectief en de uitsnede de pijlers waarop het afgebeelde steunt. Mensen, auto’s en andere tekenen van leven worden zoveel mogelijk buiten beeld gelaten. Ook worden typische stedelijke elementen, zoals elektriciteitskabels, reclameborden of andere details die onnodige prikkels aan het schilderij zouden toevoegen, opzettelijk weggelaten. Wat er overblijft, is een beeld van tijdloosheid. Suggestief aangebrachte licht- en schaduw accenten plus een ingetogen kleurgebruik dragen bij aan een effect van ruimte, rust en mystiek.
 
Magische atmosfeer
Daniel Goldenberg wil met zijn schilderijen een stapje verder gaan dan tot waar het oog in eerste instantie reikt. Hij probeert een bepaald gevoel bij de kijker op te roepen en een magische aura te creëren, iets wat hem keer op keer lukt. Zijn werken bezitten een mystieke inslag, met een ingetogen, maar zeer uitdrukkelijk aanwezige sfeer, die iedereen die ernaar kijkt, in de ban trekt.

Goldenberg zelf zegt over zijn schilderkunst: “Ik streef ernaar om een maximale mate van vakmanschap te bereiken, door de middelen van de klassieke en realistische schilderkunst te combineren. Ik schilder daarbij wat ik esthetisch gezien aantrekkelijk of intrigerend vind, en probeer daarbij een gevoel van onderliggend mysterie over te brengen. Aan de ene kant is mijn werk tot in de precisie uitgedacht en gepland, aan de andere kant worden de meeste keuzes, van het maken van een basisopname tot het aanbrengen of juist weglaten van details en de compositie, intuïtief gemaakt. Als het goed voelt, dan is er die ‘klik’, alsof alles ineens op zijn plaats valt. Dat zijn voor mij de meest bevredigende momenten aan het hele creatieve proces.”


Bent u ook geïntrigeerd door het hyperrealisme van Daniel Goldenberg? In dat geval nodigen wij u graag uit voor een tweetal interessante evenementen bij galerie Wildevuur.
 
Op zondag 18 maart zullen Daniel Goldenberg en Johan Abeling een verhelderende presentatie geven over hyperrealisme. Tijdens deze unieke middag zullen beide kunstenaars een persoonlijke toelichting geven op hun ongekend realistische schilderijen en hun werkwijze en inspiratiebronnen.
 
En vanaf 2 maart tot en met 22 april kunt u de schilderijen van kunstenaars zoals Daniel Goldenberg bewonderen tijdens de expositie ‘Realistisch gezien’ op het landgoed Hiemstrastate. 
 
 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?