Gijs Kos

Figuratieve schilderijen met treffende impressies uit het dagelijks leven.

Een virtuoos schilder van mensen en dieren met een bijzondere fascinatie voor havens, schepen en water.

GALERIE ONLINE

ONTDEK GIJS KOS

Gijs Kos (1952) is een schilder met een goed oog en een brede interesse. Weinig ontgaat deze veelzijdige kunstenaar. Alles om hem heen wordt door hem geabsorbeerd en kan later zomaar als onderwerp in een van zijn schilderijen terugkeren. De herkenning van zijn schilderijen zit hem dus zeker niet in zijn onderwerpkeuze. Als geboren Amsterdammer heeft hij weliswaar een blijvende fascinatie voor havens, schepen en water, maar met even groot gemak en plezier schildert hij ook mensen, café:'s, stadsgezichten en interieurs. Vertrouwde onderwerpen uit het dagelijks leven, maar dan 'nét even anders'.

Een schilderij van Gijs Kos is namelijk wel degelijk als 'van zijn hand' herkenbaar. Zijn eigen signatuur zit hem allereerst in zijn persoonlijke benadering. Vol van levenslust, met veel licht en een zonnig warm kleurgebruik. Zeker, ook nuchter, maar wel met heel veel gevoel voor nostalgie en sfeer. Het 'echte eigene' van zijn werk zit hem echter vooral in de aparte wijze waarop hij zijn penseel hanteert. Of Gijs Kos nu een haventafereel of een doos met gebakjes schildert: altijd heb je het gevoel dat het water nog rimpelt, en dat je die gebaksdoos toch echt verder open ziet gaan.

De onderwerpen van Gijs Kos staan niet stil, ze lijken te leven, en hebben zelfs vaart. Zijn verfstreken zijn dynamisch en ritmisch. Als het leven zelf, of misschien wel de tonen van muziek. Wellicht een waardevolle bijdrage van de virtuoos gitarist, die Gijs tevens is? Zeker is dat deze bijzondere ritmische penseelstreek ons meevoert op de aangename melodieuze beweging van zijn schilderijen.